โรงเรียนบ้านทับใต้
หมู่ที่13 ถนนวังยาว-หนองขอน บ้านทับใต้  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 032828089
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผู้ฝึกสอนกีฬา
ชื่ออาจารย์ : นายปารมี อยู่เหมาะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 2564,10:05  อ่าน 102 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับดีเยี่ยม การประกวด ๑๐,๐๐๐ คุรุชนคนคุณธรรม ประเภทครูผู้สอน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญจวรรณ รุ่งสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2564,19:01  อ่าน 73 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รางวัลระดับเหรียญเงิน กิจกรรมประกวดมารยาทไทย ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญจวรรณ รุ่งสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2564,18:58  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประติมากรรม ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ชื่ออาจารย์ : นางสาวเบญจวรรณ รุ่งสกุล
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2564,18:34  อ่าน 85 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมการแข่งไมโลคัพจ.อยุธยา
ชื่ออาจารย์ : นายทินกร จันทรวงศ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2564,14:59  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สื่อนวัตกรรม โครงการครูดีวิถีใหม่ภายใต้แนวคิด"สอนดี เห็นผล คนชื่นชม" กิจกรรมการประกวดคลิปวีดีโอ
ชื่ออาจารย์ : นางวรรนิสา เฟื่องฟู
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2564,13:27  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางธนวันต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2564,06:42  อ่าน 71 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีไม่มีอบายมุข
ชื่ออาจารย์ : นางธนวันต์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2564,06:42  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นักเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศ การประกวดเรียงความ "เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด" ปี 2564 จาก สพป.ปข.2
ชื่ออาจารย์ : สำราญ แก้วประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2564,02:12  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : นักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เรียงความ "เยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด" จาก สพป.ปข.2
ชื่ออาจารย์ : สำราญ แก้วประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 15 ต.ค. 2564,02:11  อ่าน 61 ครั้ง
รายละเอียด..