โรงเรียนบ้านทับใต้
หมู่ที่13 ถนนวังยาว-หนองขอน บ้านทับใต้  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 032828089
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวไพลิน สุภาเมศ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0841434083
อีเมล์ : kapok.sky@gmail.com

นางวรรนิสา เฟื่องฟู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0878214987
อีเมล์ : musmk.2543@gmail.com

นายปิยะ ชูตระกูล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0838263197
อีเมล์ : piya.chootrakoon@gmail.com