โรงเรียนบ้านทับใต้
หมู่ที่13 ถนนวังยาว-หนองขอน บ้านทับใต้  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 032828089
คณะผู้บริหาร

นางสาวรักชนก เทียนสมบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0952545330
อีเมล์ : Rakchanok.nea@gmail.com