โรงเรียนบ้านทับใต้
หมู่ที่13 ถนนวังยาว-หนองขอน บ้านทับใต้  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 032828089
โรงเรียนสุจริต
Best(ผู้บริหาร) สุจริตโรงเรียนบ้านทับใต้


Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.53 MB
โรงเรียนสุจริต