โรงเรียนบ้านทับใต้
หมู่ที่13 ถนนวังยาว-หนองขอน บ้านทับใต้  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 032828089
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
- โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
- รายงานผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่ดีโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล 2563
- ขยายผลการอบรมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ครั้งที่ 1 (ดอกไม้คณิต)
- ถอดบทเรียน ITA Online