โรงเรียนบ้านทับใต้
หมู่ที่13 ถนนวังยาว-หนองขอน บ้านทับใต้  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 032828089
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายคมกฤช วัฒนาพันธุ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 087-8095380
อีเมล์ : komkit.2505@gmail.com

นางอำพร วัฒนาพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0851822719
อีเมล์ : saipin.amporn@gmail.com