โรงเรียนบ้านทับใต้
หมู่ที่13 ถนนวังยาว-หนองขอน บ้านทับใต้  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 032828089
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเทพรักษ์ ถาวรนันท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายทินกร จันทรวงศ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2