โรงเรียนบ้านทับใต้
หมู่ที่13 ถนนวังยาว-หนองขอน บ้านทับใต้  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 032828089
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเทพรักษ์ ถาวรนันท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0632412141
อีเมล์ : kigz_thaworanan@hotmail.com

นายทินกร จันทรวงศ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2