โรงเรียนบ้านทับใต้
หมู่ที่13 ถนนวังยาว-หนองขอน บ้านทับใต้  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 032828089
ภาพกิจกรรม
คณะครูร่วมกันแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านหนังสือไม่คล่อง
นางสาวรักชนก เทียนสมบูณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับใต้ เห็นถึงความสำคัญของการอ่าน การเขียนภาษาไทย ของนักเรียนโรงเรียนบ้านทับใต้ ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส โควิด-19 ทำให้นักเรียนไม่สามารถอ่านและเขียนภาษาไทยได้ จึงร่วมกับคณะครูช่วยกันแก้ไขปัญหาการอ่านและการเขียนของนักเรียน
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2564,19:37   อ่าน 216 ครั้ง