โรงเรียนบ้านทับใต้
หมู่ที่13 ถนนวังยาว-หนองขอน บ้านทับใต้  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 032828089
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบประเมินผลรายวิชาระดับชั้นมัธยมศึกษา(ปพ.5) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 174.1 KB 49421
ค่าเป้าหมายการศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57.38 KB 116404
ปฏิทินการปฏิบัติก.สาธารณประโยชน์ 64 Word Document ขนาดไฟล์ 19.6 KB 116443
ปกแบบประเมินคุณลัษณะ63 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 127.5 KB 139238
บันทึกสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 206.5 KB 139395
ปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธฯ Word Document ขนาดไฟล์ 19.58 KB 139170
เอกสาร codeorg Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 157995
เอกสารวิทยาการคำนวณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 939.61 KB 140091