โรงเรียนบ้านทับใต้
หมู่ที่13 ถนนวังยาว-หนองขอน บ้านทับใต้  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 032828089
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบส่งคะแนนวัดผลภาคกลางปี ประถม 1-63 Word Document ขนาดไฟล์ 167 KB 246242
ปพ5-63 เทอม1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 233.5 KB 246240
ปพ.6 ประถม RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.33 MB 246244
โปรแกรม ปพ.5 เพิ่มเติม (มัธยมศึกษาปีที่ 3) Unkown Document ขนาดไฟล์ 297.85 KB 246245
โปรแกรม ปพ.5 เพิ่มเติม (มัธยมศึกษาปีที่ 2) Unkown Document ขนาดไฟล์ 729.78 KB 246241
โปรแกรม ปพ.5 เพิ่มเติม (มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2) Unkown Document ขนาดไฟล์ 730 KB 246241
โปรแกรม ปพ.5 เพิ่มเติม (มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1) Unkown Document ขนาดไฟล์ 730.39 KB 246244
โปรแกรม ปพ.5 พื้นฐาน (มัธยมศึกษาปีที่ 3) Unkown Document ขนาดไฟล์ 300.52 KB 246242
โปรแกรม ปพ.5 พื้นฐาน (มัธยมศึกษาปีที่ 2) Unkown Document ขนาดไฟล์ 303.21 KB 246245
โปรแกรม ปพ.5 พื้นฐาน (มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2) Unkown Document ขนาดไฟล์ 300.19 KB 246241
โปรแกรม ปพ.5 พื้นฐาน (มัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1) Unkown Document ขนาดไฟล์ 301.2 KB 246249
ปกแบบประเมินคุณลัษณะ63 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 127.5 KB 246243
ปพ5-63กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 80 KB 246250
ปก ปพ.5 กิจกรรมมัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 368 KB 246241
ปก ปพ.5 กิจกรรมประถม Word Document ขนาดไฟล์ 368.5 KB 246241
บันทึกสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 206.5 KB 246244
ปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธฯ Word Document ขนาดไฟล์ 19.58 KB 246240
เอกสาร codeorg Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 250255
เอกสารวิทยาการคำนวณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 939.61 KB 253463