โรงเรียนบ้านทับใต้
หมู่ที่13 ถนนวังยาว-หนองขอน บ้านทับใต้  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 032828089
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
โปรแกรม ปพ.5 ม.1ห้อง2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 185.93 KB 878
โปรแกรม ปพ.5 ม.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 184.49 KB 1174
โปรแกรม ปพ.5 ม.3 Unkown Document ขนาดไฟล์ 181.05 KB 1177
โปรแกรม ปพ.5 ป.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 265.01 KB 1038
โปรแกรม ปพ.5 ป.2ห้อง1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 260.59 KB 855
โปรแกรม ปพ.5 ป.2ห้อง2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 258.62 KB 1042
โปรแกรม ปพ.5 ป.3ห้อง1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 258.89 KB 1272
โปรแกรม ปพ.5 ป.3ห้อง2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 248.98 KB 999
โปรแกรม ปพ.5 ป.4 Unkown Document ขนาดไฟล์ 260.33 KB 1148
โปรแกรม ปพ.5 ป.5 Unkown Document ขนาดไฟล์ 261.94 KB 1032
โปรแกรม ปพ.5 ป.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 268.43 KB 960
แบบส่งคะแนนมัธยม 2/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33.86 KB 992
แบบส่งคะแนนประถม 2/2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57.51 KB 944
โปรแกรมlogbook 1003
แบบส่งคะแนนวัดผลภาคกลางปี ประถม 1-63 Word Document ขนาดไฟล์ 167 KB 1075
ปกแบบประเมินคุณลัษณะ63 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 127.5 KB 1112
บันทึกสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 206.5 KB 1288
ปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธฯ Word Document ขนาดไฟล์ 19.58 KB 1063
เอกสาร codeorg Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 1380
เอกสารวิทยาการคำนวณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 939.61 KB 1042