โรงเรียนบ้านทับใต้
หมู่ที่13 ถนนวังยาว-หนองขอน บ้านทับใต้  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 032828089
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ค่าเป้าหมายการศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57.38 KB 62345
ปฏิทินการปฏิบัติก.สาธารณประโยชน์ 64 Word Document ขนาดไฟล์ 19.6 KB 62385
ปพ.5 ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 183.04 KB 64727
ปพ.5 ม.2ห้อง 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 187.91 KB 64724
ปพ.5 ม.2ห้อง1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 188.9 KB 64728
ปพ.5 ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 192.58 KB 64727
แบบส่งคะแนนประถม กลางปี 2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 50.9 KB 64730
แบบส่งคะแนนมัธยม ภาคเรียนที่ 1/2564 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 51.63 KB 64733
ปกแบบประเมินคุณลัษณะ63 PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 127.5 KB 85161
บันทึกสาธารณประโยชน์ Word Document ขนาดไฟล์ 206.5 KB 85336
ปฏิทินการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธฯ Word Document ขนาดไฟล์ 19.58 KB 85111
เอกสาร codeorg Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 95639
เอกสารวิทยาการคำนวณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 939.61 KB 85908