โรงเรียนบ้านทับใต้
หมู่ที่13 ถนนวังยาว-หนองขอน บ้านทับใต้  ตำบลทับใต้  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77110
เบอร์โทรศัพท์ 032828089
ผู้บริหาร

นางสาวรักชนก เทียนสมบูรณ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ลิ้งค์น่าสนใจสถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/03/2019
ปรับปรุง 11/06/2021
สถิติผู้เข้าชม 66160
Page Views 83086
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดกุยบุรี กุยบุรี กุยบุรี
2 โรงเรียนบ้านหนองตาเสือ กุยบุรี กุยบุรี
3 โรงเรียนบ้านบน กุยบุรี กุยบุรี
4 โรงเรียนอนุบาลกุยบุรี(วัดวังยาว) กุยบุรี กุยบุรี 0-3268-1759
5 โรงเรียนบ้านหนองหมู กุยบุรี กุยบุรี
6 โรงเรียนบ้านหนองกระทิง กุยบุรี กุยบุรี 081-0140820
7 โรงเรียนเกี้ยวกวง กุยบุรี กุยบุรี
8 โรงเรียนบ้านหนองบัว กุยเหนือ กุยบุรี
9 โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน กุยเหนือ กุยบุรี
10 โรงเรียนบ้านปากเหมือง กุยเหนือ กุยบุรี
11 โรงเรียนบ้านดอนบ่อกุ่ม ดอนยายหนู กุยบุรี
12 โรงเรียนบ้านดอนมะขาม ดอนยายหนู กุยบุรี
13 โรงเรียนวัดดอนยายหนู ดอนยายหนู กุยบุรี 089-5883583
14 โรงเรียนบ้านสำโหรง สามกระทาย กุยบุรี
15 โรงเรียนสามแยกป่าถล่ม สามกระทาย กุยบุรี
16 โรงเรียนบ้านดอนกลาง สามกระทาย กุยบุรี 0892607748
17 โรงเรียนบ้านป่าถล่ม สามกระทาย กุยบุรี
18 โรงเรียนบ้านสามกระทาย สามกระทาย กุยบุรี -
19 โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง หาดขาม กุยบุรี
20 โรงเรียนบ้านรวมไทย หาดขาม กุยบุรี
21 โรงเรียนดี.มากาเร็ตฟุลเลอร์ หาดขาม กุยบุรี
22 โรงเรียนบ้านหนองเกด หาดขาม กุยบุรี
23 โรงเรียนบ้านไร่บน หาดขาม กุยบุรี
24 โรงเรียนบ้านหาดขาม หาดขาม กุยบุรี
25 โรงเรียนบ้านยางชุม หาดขาม กุยบุรี
26 โรงเรียนบ้านเขาแดง เขาแดง กุยบุรี
27 โรงเรียนวัดทุ่งน้อย เขาแดง กุยบุรี
28 โรงเรียนวัดนาห้วย ปราณบุรี ปราณบุรี
29 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรีรี ปราณบุรี ปราณบุรี
30 โรงเรียนสายวิทยา ปราณบุรี ปราณบุรี
31 โรงเรียนบ้านหนองกา ปราณบุรี ปราณบุรี
32 โรงเรียนเมืองปราณบุรี ปราณบุรี ปราณบุรี
33 โรงเรียนอนุบาลปราณบุรี(บ้านเมืองเก่า) ปราณบุรี ปราณบุรี
34 โรงเรียนบ้านปรือน้อย ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
35 โรงเรียนบ้านหนองบัว ปากน้ำปราณ ปราณบุรี 032-631707
36 โรงเรียนบ้านปากน้ำปราณ ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
37 โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
38 โรงเรียนวิเศษวิทยา ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
39 โรงเรียนวิเศษศึกษา ปากน้ำปราณ ปราณบุรี
40 โรงเรียนบ้านหนองหอย วังก์พง ปราณบุรี
41 โรงเรียนรักษ์วิทยา วังก์พง ปราณบุรี
42 โรงเรียนบ้านวังยาว วังก์พง ปราณบุรี
43 โรงเรียนบ้านวังก์พง(รัฐราษฏร์บำรุง)มิตรภาพที่158 วังก์พง ปราณบุรี
44 โรงเรียนเชวงศักดิ์ศึกษา วังก์พง ปราณบุรี 032621627
45 โรงเรียนบ้านห้วยพลับ หนองตาแต้ม ปราณบุรี
46 โรงเรียนบ้านวังวน(ชูชีพ-สนิทพลอยน้อยอุปถัมภ์) หนองตาแต้ม ปราณบุรี
47 โรงเรียนบ้านหนองยิงหมี หนองตาแต้ม ปราณบุรี
48 โรงเรียนบ้านหนองตาเมือง หนองตาแต้ม ปราณบุรี
49 โรงเรียนบ้านหนองตาเย็น หนองตาแต้ม ปราณบุรี
50 โรงเรียนชลประทานปราณบุรี หนองตาแต้ม ปราณบุรี
51 โรงเรียนชลประทานปราณบุรีสาขาบ้านวังปลา เขาจ้าว ปราณบุรี
52 โรงเรียนกำเนินวิทยา เขาน้อย ปราณบุรี
53 โรงเรียนโรงเรียนชินนุกูลวิทยา เขาน้อย ปราณบุรี 032900220
54 โรงเรียนวันทามารีอา เขาน้อย ปราณบุรี
55 โรงเรียนบ้านเขาน้อย เขาน้อย ปราณบุรี
56 โรงเรียนค่ายธนะรัชต์ เขาน้อย ปราณบุรี
57 โรงเรียนบ้านตำหรุ(วิงประชาสงเคราะห์) เขาน้อย ปราณบุรี
58 โรงเรียนรัชตวิทยาคม เขาน้อย ปราณบุรี
59 โรงเรียนทบอ.รัชตวิทยา เขาน้อย ปราณบุรี
60 โรงเรียนอุดมศึกษา สามร้อยยอด
61 โรงเรียนบ้านหนองขาม (สันติกาญจน์ราษฎร์บำรุง) ศาลาลัย สามร้อยยอด
62 โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ ศาลาลัย สามร้อยยอด 032-640000
63 โรงเรียนบ้านศาลาลัย ศาลาลัย สามร้อยยอด
64 โรงเรียนบ้านหนองขาม ศาลาลัย สามร้อยยอด
65 โรงเรียนบ้านเนินกรวด ศาลาลัย สามร้อยยอด 0816327357
66 โรงเรียนบ้านลาดวิถี ศิลาลอย สามร้อยยอด
67 โรงเรียนวัดเกษตรกันทราราม ศิลาลอย สามร้อยยอด
68 โรงเรียนบ้านเขาโป่ง ศิลาลอย สามร้อยยอด
69 โรงเรียนบ้านหนองคาง ศิลาลอย สามร้อยยอด
70 โรงเรียนบ้านเกาะนาน้อย ศิลาลอย สามร้อยยอด 0860288090
71 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง ศิลาลอย สามร้อยยอด
72 โรงเรียนบ้านหนองข้าวเหนียว สามร้อยยอด สามร้อยยอด
73 โรงเรียนบ้านใหม่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด
74 โรงเรียนบ้านพุน้อย สามร้อยยอด สามร้อยยอด
75 โรงเรียนบ้านหัวตาลแถว สามร้อยยอด สามร้อยยอด
76 โรงเรียนบ้านพุใหญ่ สามร้อยยอด สามร้อยยอด
77 โรงเรียนบ้านบางปู สามร้อยยอด สามร้อยยอด
78 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ไร่เก่า สามร้อยยอด
79 โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด (บุณยรักษ์อุทิศ) ไร่เก่า สามร้อยยอด
80 โรงเรียนบ้านไร่เก่าสามร้อยยอด ไร่เก่า สามร้อยยอด
81 โรงเรียนบ้านตาลเจ็ดยอด ไร่เก่า สามร้อยยอด
82 โรงเรียนวราวัฒน์วิทยา ไร่เก่า สามร้อยยอด
83 โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด ไร่เก่า สามร้อยยอด
84 โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก) ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
85 โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
86 โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
87 โรงเรียนบ้านหนองไทร ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
88 โรงเรียนบ้านหนองจิก ไร่ใหม่ สามร้อยยอด -
89 โรงเรียนบ้านไร่ใหม่ ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
90 โรงเรียนบ้านเกาะไผ่ ไร่ใหม่ สามร้อยยอด
91 โรงเรียนบ้านทับใต้ ทับใต้ หัวหิน 032828089
92 โรงเรียนบ้านห้วยมงคล ทับใต้ หัวหิน
93 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว ทับใต้ หัวหิน
94 โรงเรียนบ้านวังข่อย ทับใต้ หัวหิน
95 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ทับใต้ หัวหิน
96 โรงเรียนบ้านหนองพรานพุก ทับใต้ หัวหิน
97 โรงเรียนบ้านเนินพยอม บึงนคร หัวหิน
98 โรงเรียนบ้านเนินพยอมสาขาบึงนคร บึงนคร หัวหิน
99 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ บึงนคร หัวหิน
100 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม หนองพลับ หัวหิน
101 โรงเรียนบ้านหนองพลับ หนองพลับ หัวหิน
102 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ หนองพลับ หัวหิน
103 โรงเรียนละเมาะ หนองพลับ หัวหิน
104 โรงเรียนบ้านห้วยไทรงาม หนองพลับ หัวหิน
105 โรงเรียนวไลย หนองพลับ หัวหิน 032-640-078
106 โรงเรียนสมถวิลหัวหิน หัวหิน หัวหิน
107 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย หัวหิน หัวหิน
108 โรงเรียนหัวหิน หัวหิน หัวหิน
109 โรงเรียนดรุณศึกษา หัวหิน หัวหิน
110 โรงเรียนมัธยมสาธุารวิทยา หัวหิน หัวหิน
111 โรงเรียนอนุบาลดรุณศึกษา หัวหิน หัวหิน
112 โรงเรียนวังไกลกังวล หัวหิน หัวหิน
113 โรงเรียนบ้านหนองซอ หินเหล็กไฟ หัวหิน
114 โรงเรียนบ้านหนองเหียง หินเหล็กไฟ หัวหิน
115 โรงเรียนบ้านหนองคร้า หินเหล็กไฟ หัวหิน
116 โรงเรียนบ้านหนองตะเภา หินเหล็กไฟ หัวหิน
117 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) หินเหล็กไฟ หัวหิน
118 โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ หินเหล็กไฟ หัวหิน
119 โรงเรียนอานันท์ ห้วยสัตว์ใหญ่ หัวหิน